Launching JavaAndJava.com

Friday, February 29, 2008

Startup - Lets keep it simple

hi - namskaara
how are you - neen hegideeya
i'm doing good - naanu chennagideeni
i'm not keeping well - nange hushaar illa
i wish u a speedy recovery - neenu bega guna/hushaar aagu yendhu nanna haaryke
now - eegaa
bye, see you - hogbut bartheeni
i - naanu
you - neenu
they - avaru
all - ellaru
long time - thumba samaya
lets meet - sigana
sometime - yavaglaadru

1 comment:

Anonymous said...

What is Microwave in Kannada?